นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 36 รับ Diploma

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 36 รับ Diploma โดยเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้รับคัดเลือกให้กล่าวคำขอบคุณท่านมาแมร์ โดยนางสาวธิดารัตน์ อินทโมรี เป็นผู้กล่าวคำขอบคุณ ในครั้งนี้ ณ หอประชุม Trinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.