คณะครูระดับปฐมวัย เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการ

วันที่ 13-14 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณครูสุดารัตน์ สิทธิ และคณะครู ระดับอนุบาล เดินทางไปเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน และการผลิตสื่อประกอบการจัดประสบการณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ และคณะครูของโรงเรียน

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.