การแสดงจากชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม

การแสดงจากชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.