งานครบรอบวันเกิดของพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะเซอร์ และคณะครูคาทอลิก ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบวันเกิดของพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย โดยพระสังฆราชเริ่มด้วยการเชิญชวนให้สวดสายประคำ 30 เม็ด และร่วมหาแนวทางในการขยายงานในจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกับคณะบราเดอร์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อธิการและซิสเตอร์ ที่ทำงานที่บ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์ ซิสเตอร์ชุมชน ณ สำนักงานสังฆมณฑลนครสวรรค์

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.