การเรียนแบบร่วมมือโดยมีข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ MOU สาขาวิชาเคมี

คณาจารย์สาขาเคมีเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะเพิ่มเติมด้านเคมีให้กับนักเรียนชั้น ม.4 เรื่อง สีของธาตุ เรื่อง สีสันสวยๆจากพืชในธรรมชาติ “acid-base indicator” และ กิจกรรมเคมี หาค่า pH ได้ศึกษาทำ Lab ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.