เซอร์ซีริลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคุณภาพการศึกษาภาษาจีน ณ ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และ Mr.Ren Hongzhi รองอธิการบดี Yuxi Normal University, Kunming, China ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และ Yuxi Normal University, Kunming, China เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาจีนของนักเรียนและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ณ ห้องรับรอง School of Foreign Language, Yuxi Normal University, Kunming, China โอกาสนี้ คุณครูสุดารัตน์ สิทธิ และคุณครูสุวรีย์ ชมพูนุช เข้าร่วมพิธี นอกจากนั้น คุณครูสุวรีย์ ชมพูนุช ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะภาษาจีนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.