กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก นักเรียนกล่าวคำปฎิญาณต่อต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุุนายน 2562

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.