ฉลองศาสนนามเซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง และพิธีกตเวทิตาจิต

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดงานฉลองศาสนนาม เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และพิธีกตเวทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุ ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ คุณครูศิริรัตน์ แสงอุไร คุณครูวีณา พิลึก และคุณครูเพ็ญนภา นิติเชาวกุล ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา และได้ร่วมรับประทานอาหาร และชมการแสดงจากคุณครูแต่ละช่วงชั้น ณ โรงอาหาร อาคารศรีเซนต์โยเซฟ

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.