การตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.