วจนพิธีกรรมขอพร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 ก.ค.ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และ 2 ก.ค. ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาตามที่โรงเรียนกำหนด และได้นำข้อคิดจากพระวรสารไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.