วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 68 พรรษา พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ นานัปการ และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทางโรงเรียนได้กิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (ระดับมัธยม)

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.