พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

July 1, 2024, the Student Affairs Department organized a Boy and Girl Scout Pledge Review Ceremony and marched, on the occasion of the of the Thai Scouts National Foundation Day, to honour His Majesty King Rama V, the founder of the Thai Scouts.

学生事务部于2024年7月1日星期一对童子军和女童子军的誓言和游行进行了审查,以纪念泰国国王的诞生和国家童子军团体负责人国王陛下的忠诚。

Message us