กิจกรรมบรรยายธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

  โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามในทางพระพุทธศาสนา ดังนี้  กิจกรรมถวายเทียน และบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนระดับปฐมวัย ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา การอ่านความรู้ ประวัติ และความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กิจกรรมบรรยายธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชาผ่านทางเว็บไซด์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ พิธีกล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย 4 และ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป และการเดินทางไปถวายเทียนจำนำพรรษา เครื่องปัจจัย เครื่องไทยทาน การฟังธรรมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพรหมจริยาวาส และวัดท่าพระเจริญพรต ทั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงบันดาลคุณแก่ผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริงรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต สมหวังดั่งใจทุกประการเทอญ

Message us