Aksornsawan Kitthamrongbun

กรกฎาคม 11, 2024

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Aksornsawan Kitthamrongbun

กรกฎาคม 1, 2024

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมอนุรักษ์ความป็นไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของโลก และสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 26, 2024

 กิจกรรม​วันเสาร์​สร้างสรรค์​ Course​ เตรียมความพร้อม​ค่าย​สอวน.​ เคมี

กิจกรรม​วันเสาร์​สร้างสรรค์​นักเรียนมัธยมศึกษา​ปีที่​ 4 – 5ได้เรียน Course​ เตรียมความพร้อม​ค่าย​สอวน.​ เคมี

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 10, 2024

กิจกรรมบริจาคโลหิต

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา ในวันที่ 6 มิถุนนายน 2567 ณ โรงเรียน

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 6, 2024

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก🌳

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 5, 2024

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 3, 2024

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า โดยมี คุณพ่อเปาโล พรชัย สิงห์สา เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 2, 2024
1 2 10
Message us