10 เคล็ดลับการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว โดยเฉพาะเด็กๆ ในวัยเรียนรู้ที่กำลังศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ จากที่เคยไปโรงเรียนก็ต้องปรับตัวด้วยการเรียนรู้แบบ Learning From Home

Supanida Daodee

ตุลาคม 6, 2021
Message us