ชีวิตแห่งพระพร

ความรักในแบบฉบับขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น ปราศจากเงื่อนไข ไร้ข้อจำกัดหรือขอบเขตในการที่จะรัก เป็นหัวใจที่เปิดกว้าง

Praewpailin Inburan

กุมภาพันธ์ 1, 2023

อาหารที่เหมาะสมกับวัยเรียน กินแบบไหนถึงเหมาะสมและพอดี

การเจริญเติบโตของลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ที่จะต้องดูแลอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการและเรียนรู้ การออกกำลังกาย รวมถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการจัดเตรียมอาหารและโภชนาการวัยเรียนและปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่เลือกกิน เพื่อให้ลูกสามารถเติบโตสมวัย พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อไปได้ในอนาคต

Praewpailin Inburan

มกราคม 31, 2023

“น้ำ”  สำคัญอย่างไร

“น้ำ” หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายถึง 70% หากขาดน้ำติดต่อกันถึง 3 วัน อาจทำให้เราถึงเสียชีวิตได้ นั่นแสดงว่า น้ำมีความสำคัญกับการดำรงชีพของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งช่วยดับกระหายคลายร้อน หรือแม้กระทั่งช่วยรักษาโรค ต่อคำถามที่ว่า น้ำแบบไหนที่เราควรเลือกดื่ม ก็ควรเป็นน้ำบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเจือปน อีกทั้งต้องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ทั้งนี้ เพื่อรักษาสมดุลในร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติ

Praewpailin Inburan

สิงหาคม 25, 2022

สภาวะโลกร้อน….ภัยมืดซ่อนโลกร้าย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธรรมชาติได้ส่งสัญญาณเตือนถึงมหันตภัยปรากฏการณ์ “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) หลายคนยังฟังเพียงผ่านๆ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว …แต่ยิ่งนานวันผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อนก็ยิ่งพ่นพิษรุนแรงและลุกลามเพิ่มขึ้นที่เห็นได้ชัดคือภัยจากธรรมชาตินานัปการ และโรคภัยไข้เจ็บที่ลุกลาม เป็นต้น

Praewpailin Inburan

สิงหาคม 16, 2022

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10 พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

Praewpailin Inburan

กรกฎาคม 27, 2022

กิจกรรมบรรยายธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามในทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

Praewpailin Inburan

กรกฎาคม 14, 2022

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” นั่นเอง

Praewpailin Inburan

กรกฎาคม 10, 2022

สุนทรภู่ “มหากวีกระฎุมพี” ผู้มีเสน่ห์มากกว่าการเป็นกวี

สุนทรภู่ ศรีกวีเอกแห่งแผ่นดินสยาม  เป็นกวีเอกที่มีฝีมือยอดเยี่ยมของไทยและเป็น ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยผลงานที่รังสรรค์ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์

Praewpailin Inburan

มิถุนายน 19, 2022

แบบอย่าง……แห่งความรัก

การแสดงออกซึ่งความอ่อนโยนของความรักที่เราทุกคนในครอบครัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และผู้อ่าน สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่น

Praewpailin Inburan

กุมภาพันธ์ 21, 2022

ความหมายแท้จริง “เทศกาลคริสต์มาส”

การฉลองคริสต์มาส เป็นวันที่เราฉลองความรักและความเมตตาของพระเป็นเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน

Praewpailin Inburan

ธันวาคม 20, 2021
1 2
Message us