หลักสูตร”ทำอย่างไร…ให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน”

ธนาคารออมสิน จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการออมและการบริหารเงิน หลักสูตร”ทำอย่างไร…ให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน”

Supanida Daodee

กันยายน 5, 2023

Supanida Daodee

สิงหาคม 25, 2023

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

Supanida Daodee

สิงหาคม 25, 2023

Supanida Daodee

สิงหาคม 23, 2023

Supanida Daodee

สิงหาคม 17, 2023

กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

Supanida Daodee

สิงหาคม 13, 2023

Supanida Daodee

สิงหาคม 12, 2023

พิธีมอบประกาศนียบัตร การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรระยะสั้น การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ จำนวน 60 ชั่วโมง

Supanida Daodee

สิงหาคม 6, 2023

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ🥇

รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ตัวแทนประเทศไทยสร้างผลงาน คว้ารางวัลชนะเลิศ Gold อันดับ 1 ประเภทรายการ Soccer 3Vs 3 รุ่น Junior

Supanida Daodee

สิงหาคม 5, 2023
1 2 3 4
Message us