Supanida Daodee

สิงหาคม 25, 2023

พิธีมอบประกาศนียบัตร การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรระยะสั้น การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ จำนวน 60 ชั่วโมง

Supanida Daodee

สิงหาคม 6, 2023

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ🥇

รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ตัวแทนประเทศไทยสร้างผลงาน คว้ารางวัลชนะเลิศ Gold อันดับ 1 ประเภทรายการ Soccer 3Vs 3 รุ่น Junior

Supanida Daodee

สิงหาคม 5, 2023

Supanida Daodee

กรกฎาคม 9, 2023

การเดินทางโรงเรียนเชิงบวกของโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

จุดเริ่มของโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์มีความประสงค์ดำเนินโครงการ
พัฒนาครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้จัดการสัมมนาครูระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ Positive Psychology in Education Program “การพัฒนาครูด้วยวินัยเชิงบวก”

Kanyanint Sricharoen

พฤศจิกายน 20, 2021
Message us