อำลาสถาบัน SJN. ม.6 รุ่น 40

กิจกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ กตัญญุตาอำลาสภาบัน 23 กุมภาพันธ์ 2566

Supanida Daodee

กุมภาพันธ์ 23, 2023

ฉลองศาสนนาม เซอร์ยูเลียนา ลมณี โจหิงค์

ฉลองศาสนนาม เซอร์ยูเลียนา สมณี โจหิงค์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Supanida Daodee

กุมภาพันธ์ 16, 2023

พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2565

ฝ่ายอภิบาลจัดกิจกรรมสมโภชนักบุญโยเซฟ และปิดปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนและครูได้นำคุณธรรมแบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่านนักบุญโยเซฟ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และขอพรพระเป็นเจ้าในโอกาสปิดปีการศึกษา

Supanida Daodee

กุมภาพันธ์ 16, 2023

นักเรียนรับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์

Supanida Daodee

มกราคม 30, 2023

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์จัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ และวันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์และประวัติของนักบุญเปาโล

Supanida Daodee

มกราคม 25, 2023

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระราชวังนารายณ์ฯ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน เป็นการจัดประสบการณ์จากประสบการณ์จริงนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์

Supanida Daodee

มกราคม 20, 2023

ทัศนศึกษาของแผนการเรียนศิลป์ภาษา-ภาษาจีน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรรมทัศนศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และอาคารพาสานต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา

Supanida Daodee

มกราคม 19, 2023

ทัศนศึกษา ม.4/1, ม.5/1-2 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 5/1-2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-สุขภาพ และแผนการเรียนคณิตศาสตร์-บริหารธุรกิจ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Supanida Daodee

มกราคม 19, 2023
1 2 3
Message us