ต้อนรับคณะผู้แทนโรงเรียน ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จัดพิธีต้อนรับคณะผู้แทนโรงเรียนจากเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี่ ประเทศ

Supanida Daodee

พฤษภาคม 26, 2023

Supanida Daodee

พฤษภาคม 24, 2023

Supanida Daodee

พฤษภาคม 20, 2023

รวมพลังป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รวมพลังป้องกันภัยใกล้ตัวตัวจากการค้ามนุษย์” โดย เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์

Supanida Daodee

พฤษภาคม 13, 2023

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

Supanida Daodee

เมษายน 29, 2023

Supanida Daodee

เมษายน 11, 2023
1 2 4
Message us