MOU ECI

วันศุกร์ที่​ 19 มกราคม ​2567 เซอร์​ซีริล​ สุนีรัตน์​ เปลี่ยนบำรุง​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียนเซ​น​ต์โยเซฟ​นครสวรรค์ ​เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​ และสถาบันการศึกษา​ในเขตพื้นที่บริการ โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center (ECI)​ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)

Supanida Daodee

มกราคม 19, 2024

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2567

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

sukanya wongson

มกราคม 8, 2024

Whole School Transforming

โรงเรียน​เซนต์​โยเซฟ​นครสวรรค์​เข้ารับโล่รางวัล​ โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Supanida Daodee

มกราคม 5, 2024

ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566

Supanida Daodee

ธันวาคม 7, 2023

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Supanida Daodee

ธันวาคม 6, 2023
1 2 3 9
Message us