หน้าแรก

ประกาศล่าสุดจากทางโรงเรียน

หลักสูตร”ทำอย่างไร…ให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน”

ธนาคารออมสิน จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการออมและการบริหารเงิน หลักสูตร”ทำอย่างไร…ให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน”

Supanida Daodee

กันยายน 5, 2023

อบรมจิตวิทยาเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สู่การมีสมรรถนะทางจิตวิทยา “เรื่อง จิตวิทยาเชิงบวกในการ

Supanida Daodee

สิงหาคม 26, 2023

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

Supanida Daodee

สิงหาคม 25, 2023

กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

Supanida Daodee

สิงหาคม 13, 2023

บทความจาก ซย.

หลักสูตร”ทำอย่างไร…ให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน”

ธนาคารออมสิน จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการออมและการบริหารเงิน หลักสูตร”ทำอย่างไร…ให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน”

Supanida Daodee

กันยายน 5, 2023

อบรมจิตวิทยาเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สู่การมีสมรรถนะทางจิตวิทยา “เรื่อง จิตวิทยาเชิงบวกในการ

Supanida Daodee

สิงหาคม 26, 2023

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

Supanida Daodee

สิงหาคม 25, 2023

นวัตกรรมต้นแบบ

กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

332 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

info@sjn.ac.th
056-224788

Message us