หน้าแรก

ประกาศล่าสุดจากทางโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนนวัตกร”

อบรมเชิงปฏิบัติการ​เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้าง “ห้องเรียนนวัตกร” ให้กับบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีทักษะด้านการออกแบบการเรียนรู้ กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม และนำไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนเป็นนวัตกรที่สามารถพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์

Aksornsawan Kitthamrongbun

พฤษภาคม 8, 2024

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ระดับสูง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ระดับสูง สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567

Aksornsawan Kitthamrongbun

พฤษภาคม 3, 2024

บทความจาก ซย.

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนนวัตกร”

อบรมเชิงปฏิบัติการ​เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้าง “ห้องเรียนนวัตกร” ให้กับบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีทักษะด้านการออกแบบการเรียนรู้ กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม และนำไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนเป็นนวัตกรที่สามารถพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์

Aksornsawan Kitthamrongbun

พฤษภาคม 8, 2024

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ระดับสูง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ระดับสูง สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567

Aksornsawan Kitthamrongbun

พฤษภาคม 3, 2024

นวัตกรรมต้นแบบ

กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

332 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

info@sjn.ac.th
056-224788

Message us