หน้าแรก

ประกาศล่าสุดจากทางโรงเรียน

 กิจกรรม​วันเสาร์​สร้างสรรค์​ Course​ เตรียมความพร้อม​ค่าย​สอวน.​ เคมี

กิจกรรม​วันเสาร์​สร้างสรรค์​นักเรียนมัธยมศึกษา​ปีที่​ 4 – 5ได้เรียน Course​ เตรียมความพร้อม​ค่าย​สอวน.​ เคมี

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 10, 2024

กิจกรรมบริจาคโลหิต

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา ในวันที่ 6 มิถุนนายน 2567 ณ โรงเรียน

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 6, 2024

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก🌳

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 5, 2024

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 3, 2024

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า โดยมี คุณพ่อเปาโล พรชัย สิงห์สา เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 2, 2024

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ และเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

Aksornsawan Kitthamrongbun

พฤษภาคม 22, 2024

บทความจาก ซย.

 กิจกรรม​วันเสาร์​สร้างสรรค์​ Course​ เตรียมความพร้อม​ค่าย​สอวน.​ เคมี

กิจกรรม​วันเสาร์​สร้างสรรค์​นักเรียนมัธยมศึกษา​ปีที่​ 4 – 5ได้เรียน Course​ เตรียมความพร้อม​ค่าย​สอวน.​ เคมี

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 10, 2024

กิจกรรมบริจาคโลหิต

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา ในวันที่ 6 มิถุนนายน 2567 ณ โรงเรียน

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 6, 2024

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก🌳

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 5, 2024

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 3, 2024

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า โดยมี คุณพ่อเปาโล พรชัย สิงห์สา เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 2, 2024

นวัตกรรมต้นแบบ

กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

332 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

info@sjn.ac.th
056-224788

Message us