หน้าแรก

ประกาศล่าสุดจากทางโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาอนุบาลเขตเทศบาลนครสวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลในเขตเทศบาลนครสวรรค์ โดยได้

Supanida Daodee

กุมภาพันธ์ 5, 2024

MOU ECI

วันศุกร์ที่​ 19 มกราคม ​2567 เซอร์​ซีริล​ สุนีรัตน์​ เปลี่ยนบำรุง​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียนเซ​น​ต์โยเซฟ​นครสวรรค์ ​เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​ และสถาบันการศึกษา​ในเขตพื้นที่บริการ โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center (ECI)​ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)

Supanida Daodee

มกราคม 19, 2024

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2567

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

sukanya wongson

มกราคม 8, 2024

Whole School Transforming

โรงเรียน​เซนต์​โยเซฟ​นครสวรรค์​เข้ารับโล่รางวัล​ โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Supanida Daodee

มกราคม 5, 2024

ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566

Supanida Daodee

ธันวาคม 7, 2023

บทความจาก ซย.

การแข่งขันกีฬาอนุบาลเขตเทศบาลนครสวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลในเขตเทศบาลนครสวรรค์ โดยได้

Supanida Daodee

กุมภาพันธ์ 5, 2024

MOU ECI

วันศุกร์ที่​ 19 มกราคม ​2567 เซอร์​ซีริล​ สุนีรัตน์​ เปลี่ยนบำรุง​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียนเซ​น​ต์โยเซฟ​นครสวรรค์ ​เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​ และสถาบันการศึกษา​ในเขตพื้นที่บริการ โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center (ECI)​ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)

Supanida Daodee

มกราคม 19, 2024

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2567

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

sukanya wongson

มกราคม 8, 2024

นวัตกรรมต้นแบบ

กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

332 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

info@sjn.ac.th
056-224788

Message us