พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีบูชาขอบพระคุณน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

On 13th October 2022, a mass was held to commemorate the death of the late King Bhumibol Adulyadej.                    典礼感谢 鞠躬在深感 皇恩浩荡,在驾崩纪念日 普密蓬·阿杜德国王陛下,2022年10 月13号。

Message us