พิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพระพรเปิดปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โดยฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพระพรเปิดปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา และได้นำข้อคิดจากพระวรสารไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Message us