พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

The ceremony on the occasion to honour Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s 90th birthday on 12th August 2022.

纪念诗丽吉太后的仪式,2022 年 8 月 12 日 太后 90 岁生日庆典。

Message us