วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

St. Joseph Nakhonsawan School held a ceremony to honor His Majesty the King on the occasion of His Majesty the King’s Birthday.

Saint Joseph Nakhonsawan 学校在国王陛下诞辰之际组织了纪念玛哈·哇集拉隆功·博丁达德巴亚瓦兰恭国王陛下的仪式。

Message us