วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

May 31, 2024, the Student Affairs Department at St. Joseph Nakhonsawan School, organized a ceremony on the occasion of Her Majesty Queen Suthida’s birthday on June 3, 2024, to offer auspicious blessings to express loyalty and gratefulness for Her Majesty’s kindness towards the Thai people.

2024年6月3日,在苏蒂皇后生日之际,圣约瑟夫·纳康·萨万学校学生事务部于2024年5月31日星期五举行了仪式,以表达忠诚。并感谢泰国人民

Message us