สมโภชพระนางมารีย์ฯ

วจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

On 15th August, 2022 is the celebration of the Assumption Day of St. Mary.

玛丽女王庆祝仪式很荣幸能在 2022 年 8 月 15 日信奉身体和灵魂进入天堂。

Message us