แข่งขัน​ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษ​ฐ์นักเรียน​โรงเรียนเอกชน​ ครั้งที่​ 6​ ประจำปีการศึกษา​2564​

วันที่​ 22​-​23 และ 29 มกราคม​ 2565​ ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์​โยเซฟ​นครสวรรค์​ เข้าร่วมแข่งขัน​ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษ​ฐ์นักเรียน​โรงเรียนเอกชน​ ครั้งที่​ 6​ ประจำปีการศึกษา​2564​ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ​ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ​และสมาคมคณะกรรมการ​ประสานและส่งเสริม​การศึกษาเอกชน​ ในรูปแบบการแข่งขันออนไลน์​ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน​แสดง​ศักยภาพ​ในด้านทักษะที่เป็นเลิศทางวิชาการ

On 22nd 23rd and 29th January 2022, the student’s representatives of St. Joseph Nakhonsawan School participated in the 6th annual Academic Skills Competition and Inventions Competition of students from private schools for the school year 2021 organised by the Office of the Private Education Commission and the Association for the Coordination and Promotion of Private Education in the form of an online competition It’s organised to enhance the students to demonstrate their potential in academic excellence.

2022 年 1 月 22 日至 23 日和 29 日,St. Joseph Nakhon Sawan 学校的学生代表2021学年参加第六届民办学校学生学术技能大赛和发明大赛民办教育委员会办公室主办和私立教育协调促进协会以在线比赛的形式鼓励学生展示他们在学术卓越方面的潜力。

Message us