บทความเผยแพร่

MOU ECI

วันศุกร์ที่​ 19 มกราคม ​2567 เซอร์​ซีริล​ สุนีรัตน์​ เปลี่ยนบำรุง​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียนเซ​น​ต์โยเซฟ​นครสวรรค์ ​เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​ และสถาบันการศึกษา​ในเขตพื้นที่บริการ โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center (ECI)​ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2567

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

Whole School Transforming

โรงเรียน​เซนต์​โยเซฟ​นครสวรรค์​เข้ารับโล่รางวัล​ โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ สารพันคุณค่าและความหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ สารพันคุณค่าและความหมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ต่อยอด เชื่อมโยงผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ สารพันคุณค่าและความหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ สารพันคุณค่าและความหมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ต่อยอด เชื่อมโยงผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนที่หลากหลายตามความสนใจ

ดูแลรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

เนื่องในวันรักตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ชมรม ECO School โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้ร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง รดน้ำและวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ได้ดำเนินการปลูกไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบาลนากลางและสามเณราลัยจอห์นปอล นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

Message us