กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ และเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

Aksornsawan Kitthamrongbun

พฤษภาคม 22, 2024

Aksornsawan Kitthamrongbun

พฤษภาคม 22, 2024

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2567

กิจกรรมบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567 ขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

Aksornsawan Kitthamrongbun

พฤษภาคม 21, 2024

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนนวัตกร”

อบรมเชิงปฏิบัติการ​เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้าง “ห้องเรียนนวัตกร” ให้กับบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีทักษะด้านการออกแบบการเรียนรู้ กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม และนำไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนเป็นนวัตกรที่สามารถพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์

Aksornsawan Kitthamrongbun

พฤษภาคม 8, 2024

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ระดับสูง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ระดับสูง สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567

Aksornsawan Kitthamrongbun

พฤษภาคม 3, 2024
1 2
Message us