กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระราชวังนารายณ์ฯ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน เป็นการจัดประสบการณ์จากประสบการณ์จริงนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์

Supanida Daodee

มกราคม 20, 2023
Message us