กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ และเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

Aksornsawan Kitthamrongbun

พฤษภาคม 22, 2024
Message us