เส้นทางพลาสติกสู่การใช้อย่างหลากหลาย

ในปัจจุบัน สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ บรรจุภัณฑ์ ถุงใส่ของ ของเล่น ของใช้ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์หลายชนิดก็ล้วนทำจากพลาสติก ดังภาพ 1 จนอาจกล่าวได้ว่า พลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ไปแล้วก็ว่าได้

ภาพ 4 ขยะพลาสติกบางส่วนในทะเล

   ปัจจุบันทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศในโลกที่สามได้ให้ความสำคัญและพยายามแก้ไขและลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้มาตรการที่หลากหลาย ทั้งห้ามใช้ทุกรูปแบบ ห้ามเพียงบางส่วนหรือเก็บภาษีถุงพลาสติกประเภทที่ใช้แล้วทิ้ง ซึ่งมีประมาณ 40 ประเทศ เช่น จีน อังกฤษ อิตาลี วันดา มอริเตเนีย โดยในปี พ.ศ. 2559 กาะแนนทักเก็ต หรือ Nantucket ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกเป็นแห่งแรก ดังภาพ 6

          แนวทางการนำขยะพลาสติกมาใช้ให้เป็นประยชน์ ได้รับการคิดคั้นขึ้นโดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศสกอตแลนด์ โดยมีวิศวกรที่รู้จักกันในชื่อ โทบี แมคคาร์ทนีย์ ได้ตั้งธุรกิจสตาร์ทอัที่ใช้ขยะพลาสติกในท้องถิ่นแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างถนน โดยมีราคาย่อมเยาและทนทานกว่านนทั่วไป โทบี แมคคาร์ทนีย์เล่าว่า เขาได้แนวคิดเรื่องนี้หลังจากที่ได้เห็นข่าวเกี่ยวกับคนอินเดียนำพลาสติกมาเผาเพื่ออุดหลุม บ่อตามท้องถนน จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้พัฒนากรรมวิธีทางอุตสาหกรรมขึ้นมา โดยปรกติส่วนประกอบของถนนทั่วไป เป็นหิน ทราย หินปูน 90% และอีก 10% คือยางมะตอยจากกรลั่นน้ำมันดิบ โดยยางมะตอยทำหน้าที่ยืดส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน แต่ แมคคาร์ทนีย์ บอกว่า บริษัทของเขาใช้เม็ดพลาสติกที่ทำจากขยะพลาสติกที่ได้จากครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจมาทดแทนยางมะตอย

        

Message us