การแข่งขันกีฬาอนุบาลเขตเทศบาลนครสวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลในเขตเทศบาลนครสวรรค์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรวมกีฬาเยอะที่สุด และรางวัลอื่นๆ เช่น

▶️ รางวัลชนะเลิศวิ่งแต่งตัวนักกีฬาชายเด็กชายปภาวิน เนินพลับ อนุบาล 3/3

▶️รางวัลชนะเลิศนักกีฬาฟุตซอล1.เด็กชายธนเดช ปานแก้ว อนุบาล 3/5 2.เด็กชายกมลวัฒน์ เก่าตระกูล อนุบาล 3/6 3.เด็กชายจารุกิตติ์ เมืองแมะ อ.3/64.เด็กชายกันต์ดนัย พลอินต๊ะ อ.3/2 5.เด็กชายปภาวิน เนินพลับ อนุบาล 3/3

▶️ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่งแต่งตัวนักกีฬาหญิงเด็กหญิงธนิษฐา เจียรพันธ์ อนุบาล 3/5

▶️ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาวิ่งเปี้ยวผสม ชาย – หญิง1.เด็กชายธนเดช ปานแก้ว อนุบาล 3/52.เด็กชายกมลวัฒน์ เก่าตระกูล อนุบาล 3/63.เด็กชายธนพล นาคราช อนุบาล 3/44.เด็กชายพงศ์วสิษฐ์ เพิ่มผล อนุบาล 3/55.เด็กชายพิสิษฐ์ เหลืองทุ่งทอง อ.3/36.เด็กชายพรรษา อนุสนธิ์ อ.3/27.เด็กหญิงปภาวรินทร์ วาโฉม อ.3/18.เด็กหญิงสุกัญญา หลาบเหลือ อ.3/69.เด็กหญิงปฐิมาภรณ์ โสภา อ.3/610.เด็กหญิงอัจฉริยา มนเหลา อ.3/411.เด็กหญิงชยาภรณ์ สักดำ อ.3/512.เด็กหญิงธนิษฐา เจียรพันธ์ อ.3/5

St. Joseph Nakhonsawan School participated in Kindergarten Sports in Nakhonsawan Municipality. The athletes received a trophy for being the Champion, First prize for winning the Boy’s dress-up game, Futsal Champion Award, First Runner-up in Girl’s dress-up game and First runner-up in boys-girls relay race.

圣约瑟夫那空萨万学校参加了那空萨旺市的幼儿园体育活动。运动员获得冠军奖杯、男子盛装舞步比赛一等奖、五人制足球冠军奖、女子盛装舞步比赛亚军和男女接力赛亚军。

Message us