การแข่งขันหุ่นยนต์ 1st MRT ROBOCUP THAILAND

การแข่งขันหุ่นยนต์ 1st MRT ROBOCUP THAILAND

เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ (รอบคัดเลือก)

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ณ ซีคอนสแควร์ จ.กรุงเทพมหานคร

1.ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น Junior อายุ 8-13 ปี รายการ Soccer (3 Member a Team)

ด.ช.สกนธัช สีดาฟอง ป.6/1

ด.ญ.ยลดา พูลประไพ ป.6/1

ด.ญ.ปริยากร หวังรัตนกุล ป.6/1

2.ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น Senior อายุ 13-18 ปี รายการ Soccer (3 Member a Team)

ด.ช.อารักษ์ เหล่าเขต ม.2/5

ด.ช.ธนกฤต เภตรา ม.2/5

นายณรงค์เดช เล็กรัตน์ ม.3/3

Message us