กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566  

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566  

ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อ.สัตหีบ เพื่อศึกษาระบบนิเวศแนวประการังและความหลากหลายทางชีววิทยา เสริมสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

Message us