กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดกิจกรรมบูชาขอบพระคุณขอพรโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา และได้นำข้อคิดจากพระวรสารไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Message us