ต้อนรับคณะผู้แทนโรงเรียน ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จัดพิธีต้อนรับคณะผู้แทนโรงเรียนจากเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์และคณะผู้ติดตามที่เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในความร่วมมือทางการศึกษาระดับโรงเรียน และทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศนิวซีแลนด์และเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรีให้กับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

On 26th May 2023, St. Joseph Nakhonsawan School organised a welcome ceremony for the delegates from the Canterbury, New Zealand to strengthen ties in school-level educational cooperation and conducted activities for students to exchange cultural knowledge.

2023年5月26日,圣约瑟夫那空萨旺学校为来自新西兰坎特伯雷的代表团举办了欢迎仪式,加强校级教育合作,开展学生文化知识交流活动。

Message us