ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์ปอล โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Message us