พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และถวายความจงรักภักดีแด่องค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

Oath Review Ceremony and Scout Parade for the Boy Scouts and Girl Scouts in remembrance of His Majesty the King who bestowed the birth of Thai Boy Scouts King Rama VI and pay allegiance to the head of the National Boy Scouts.

男童子军和女童子军的宣誓审查仪式和童子军游行,纪念国王陛下赐予泰国童子军拉玛六世国王的诞生,并向国家童子军领袖表示效忠。

Message us