พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะเซอร์ ครู และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล ในโอกาสนี้ เซอร์ยูเลียนา ลมณี โจหิงค์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ พร้อมคณะเซอร์ ครู และนักเรียนคาทอลิก ร่วมฉลองศาสนนามให้คุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี คุณพ่อเปาโล พรชัย สิงห์สา และคุณพ่อเปาโล ณัฐพงษ์ พรหมทอง ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

On June 30, 2023, Sisters of St. Paul de Chartres, teachers and students attended the Thanksgiving Ceremony for the Solemnity of St. Peter and St. Paul. The Sister Superior of St. Joseph Nakhonsawan School, Sr. Juliana Lomanee Johing, Sisters of St. Paul de Chartres, teachers and students participated in celebrating the Feast Day of Fr. Pierre Laborie, Fr. Paolo Pornchai Singsa and Fr. Paolo Nattapong Promthong at St. Anna’s Cathedral, Nakhonsawan.

2023年6月30日,沙特尔圣保罗修女会及师生参加圣彼得圣保罗节感恩节仪式。 圣约瑟夫那空沙旺学校修女院长朱莉安娜·洛马尼·乔兴修女、沙特尔圣保禄修女会及师生参加庆祝神父节日。皮埃尔·拉博里神父保罗·波尔柴·辛萨 (Paolo Pornchai Singsa) 和神父。保罗·纳塔蓬·普罗姆通 (Paolo Nattapong Promthong) 在那空沙旺圣安娜大教堂。

Message us