พิธีมอบปลอกแขนและแต่งตั้งสภานักเรียน

จัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน พศ.2566 ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบปลอกแขนและแต่งตั้งสภานักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน พศ.2566

Message us