พิธีอภิเษกพระสังฆราช ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

ขอร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสอภิเษกพระสังฆราช

พระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สำ

ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์

Message us