วันคนยากจนสากล ปี ค.ศ. 2023

คณะเซอร์ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน น้อมรับและสนองตอบพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เนื่องในวันคนยากจนสากล ปี ค.ศ. 2023 ณ ชุมชนคัดแยกแยะขยะบึงน้ำใส ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Message us