วันครู ปีการศึกษา 2566

กตัญญุตา น้อมบูชา พระคุณครู

“ครู” เป็นผู้ชี้ทางสว่าง

ให้เป็นกำแพงคุ้มภัยทุกถิ่นฐาน

เป็นแม่พระแม่พิมพ์มายาวนาน

ศิษย์จึงผ่านผองภัยได้ด้วยครู

“วันครู” โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Message us