วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อถวายความจงรักภักดี เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

On November 24, 2023 held a wreath-laying ceremony to pay tribute to the His Majesty King Rama VI (Somdet Phra Maha Theeraratchao Day.

2023年11月24日举行了敬献花圈仪式,以纪念拉玛六世国王陛下

(Somdet Phra Maha Theeraratchao Day)

Message us