สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะเซอร์ ครูคาทอลิก และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า โดยมี คุณพ่อเปาโล พรชัย สิงห์สา เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

Message us