โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เรือนจำกลางนครสวรรค์ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มาให้ความรู้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เกี่ยวกับยาเสพติด การรับรู้ภัยสังคมจากสถานการณ์จริงและรูปแบบของภัยสังคมที่เกิดขึ้น ความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว การประเมินสถานการณ์ หลักแห่งความปลอดภัย การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ

Message us