พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2565

ฝ่ายอภิบาลจัดกิจกรรมสมโภชนักบุญโยเซฟ และปิดปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนและครูได้นำคุณธรรมแบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่านนักบุญโยเซฟ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และขอพรพระเป็นเจ้าในโอกาสปิดปีการศึกษา

Supanida Daodee

กุมภาพันธ์ 16, 2023
Message us