พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Aksornsawan Kitthamrongbun

กรกฎาคม 1, 2024
Message us